แถลงการณ์สภาการพยาบาลกรณีเกิดเหตุพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายขณะออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ