ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 ปี 2567      ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “Update กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศสภาการพยาบาล” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-ไม่มีค่าลงทะเบียน
-ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
-รับจำนวนจำกัด 1,000 คน


        ** โรงพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล ลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านการสแกน QR Code ด้านบน หรือลิงค์ https://forms.gle/7tujnegkQ7DqfwUK6  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2567 เท่านั้น และเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบบโรงพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล แสดงตนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. – 12.30 น.  (ผู้เข้าร่วมประชุมแบบโรงพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล โปรดศึกษาข้อปฏิบัติและเงื่อนไข) :  https://drive.google.com/file/d/1SraUT0Q63XspS0v46Adx-crpR652UFEh/view?usp=sharing )

     ** ผู้เข้าร่วมประชุมแบบรายบุคคลที่สนใจ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2567 เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบบรายบุคคลแสดงตนเข้าร่วมการประชุม เวลา 12.30 น. – 13.00 น. หรือผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวน 1,000 คน
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
- กำหนดการประชุม
- คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติในการร่วมประชุมวิชาการ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online Meeting
Meeting ID : 974 1336 5955
Passcode : 592449

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 หรือ line ID : @433apxax