ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง Practical Points and Innovation for Nurse Practitioner in the Futureข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ และอาจารย์พยาบาล เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง Practical Points and Innovation for Nurse Practitioner in the Future ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

** อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

** CNEU 31.5 หน่วยคะแนน

** รับจำนวน 250 ท่าน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]