ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

       โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

- อัตราค่าลงทะเบียน

         สำหรับบุคลากรภายนอก

          - Onsite รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท

          - Online รับจำนวนจำกัด 90 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท

          สำหรับบุคลากรภายใน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

          - บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

          - บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน         

- CNEU 21.5 หน่วยคะแนน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://daa.cra.ac.th

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มีนาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โทร. 0-2576-6134, 0-2576-6524

Email : [email protected]