ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง IC Rama: Update Infection Prevention and Controlข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง IC Rama: Update Infection Prevention and Control ในวันที่ 29 เมษายน 2567 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

** อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท
** CNEU 6.5 หน่วยคะแนน
** รับจำนวน 250 ท่าน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email : [email protected]