ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Update Pediatric Nursing 2024ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และอาจารย์พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Update Pediatric Nursing 2024 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

** อัตราค่าลงทะเบียน 1,600  บาท
** CNEU อยู่ระหว่างขอพิจารณาจากสภาการพยาบาล
** รับจำนวน 280 ท่าน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email : [email protected]