ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “Update Diabetes Management and Holistic Care 2024: Basic course” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

       ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมณ์ เรื่อง “Update Diabetes Management and Holistic Care 2024: Basic course” ในวันที่ 3 - 5 ก.ค. 2567 อบรมรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar

** อัตราค่าลงทะเบียน

    -  On-Site ราคา 3,500 บาท (Late bird ราคา 4,000 บาท)รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง

    - Online ราคา 2,000 บาท (Late bird ราคา 2,200 บาท)

สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนฟรี (จำนวนจำกัด)

** CME 22.25 หน่วยคะแนน

 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.si.mahidol.ac.th

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์เบาหวานศิริราช (คุณกัญญาภัค/คุณสุภาวิตา)

โทร. 02 419 9568-9 ต่อ 105,111

Email : [email protected]