ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และอาจารย์พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล ในวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting)

 

** อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
** CNEU 28.5 หน่วยคะแนน
** รับจำนวน 250 ท่าน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่  4 มิถุนายน 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email : [email protected]