ประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี" วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567