สภาการพยาบาลขอเชิญผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา จัดจ้างทาสีภายนอกอาคารนครินทรศรีจัดจ้างปรับปรุงหลังคากันสาด จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีสอบราคา