สภาการพยาบาลร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลเมื่อวันที่ 24 กันยายน นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล นำนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลา              ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา             บรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล (24 กันยายน) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้  ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข                      จ.นนทบุรี