สภาการพยาบาลร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราชรศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล นำนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่               สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม                 ราชชนก เนื่องในวันมหิดล (24 กันยายน) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์     แผนปัจจุบันของไทย"  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้  ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศิริราช