สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 รัชกาลที่ 9 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 2 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล