สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัล "สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562"เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดยมีผู้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 150 ราย

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี และ ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันสตรีไทย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี