“วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562”สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่ง และเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล โดยในปีนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพได้ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะ และพร้อมใจจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปขึ้นในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

ท่านผู้สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้ที่:

https://drive.google.com/drive/folders/1YaRe5phg3E-TWpWB2n_UrwHDlP9XYUyn?usp=sharing