ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 18 - 22 พ.ย.62 เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน (Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable Health For All) ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมพยาบาลแห่งชาตินั้น จะจัดให้มีการประชุมทุก 4 ปี สำหรับการจัดการประชุมในปีนี้ถือว่าเป็นการพลิกโฉมการจัดการประชุมทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นแนวทางพัฒนาการสอนมาจัดแสดง และที่สำคัญในส่วนของนิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลอย่างที่ ไม่มีงานด้านพยาบาลที่ไหนเคยจัดมาก่อน สมกับชื่องาน “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน (Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable Health For All)

ท่านสมาชิกผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... http://www.thainurse.org/wordpress/?p=5635

อัตราค่าลงทะเบียน: 6,500 บาท (ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

                         7,000 บาท (หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

สำหรับท่านผู้สนใจร่วม "การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16" ขณะนี้ได้มีการเปิดลงทะเบียนย่อย เพื่อสนับสนุนให้พยาบาลมีโอกาสเข้าร่วมประชุมและแสดงพลังความร่วมมือแห่งวิชาชีพ

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนย่อย ในอัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ดังนี้
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562

การสมัครเข้าร่วมประชุม (สามวัน) ที่ https://forms.gle/nbngw4NDik73DVJ66
กำหนดการประชุม http://www.thainurse.org/wordpress/?p=5635