ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00น.