สภาการพยาบาลร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 24 กันยายน นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล นำคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้  ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี