นายกสภาการพยาบาล และคณะ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคมตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เมื่อ 11 ม.ค. 2564 เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดําเนินออกกําลังพระวรกายตามปกติ ในเวลาเช้า วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดําเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ต่อมาสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง ในวันที่ 20 มกราคม 2564      

ในการนี้ สภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล คณะผู้บริหารสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง