สภาการพยาบาลขอเชิญลงทะเบียนเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7การเปิดรับบทคัดย่อ

สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล วิจัยทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล

         ด้วยเหตุนี้ สภาการพยาบาลจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว และขอเชิญท่านได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดย ส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อเข้าร่วมในการประชุมโดยมีหัวข้องานวิจัยดังนี้:

1. Nursing education
2. Ethics and human right
3. Nursing workforce
4. Leadership and management
5. Health Promotion and Disease Prevention
6. Nursing Informatics/Information and Communication Technology
7. Emergency Nursing
8. Critical and Acute Care Nursing
9. Palliative care
10. Chronic and Long term care
11. Pediatric nursing
12. Maternal and child
13. Mental health and psychiatric nursing
14. Gerontological nursing
15. Community and family health
16. Disaster nursing
17. Occupational health
18. Preoperative nursing
19. Infectious control, Communicable/Emerging diseases
20. Health service research, System management

กำหนดส่งบทคัดย่อ
เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***และขยายเวลารับบทคัดย่อถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ