สภาการพยาบาลร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ         เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา สภาการพยาบาล นำโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 นางปกฉัตร ชมภูทอง กรรมการสภาการพยาบาล นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานสภาการพยาบาล นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ รองหัวหน้าสำนักงานสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง