ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาลอาสา ที่มีความสนใจร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในพื้้นที่ กทม. 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาลอาสา ที่มีความสนใจที่ประสงค์ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19 ในพื้นที่เสี่ยง 
        ท่านสามารถสมัครเป็นอาสาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        ได้ที่ลิงก์... https://doctordeedee.com/covid19volunteer/
        หรือสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลตอบรับการประสงค์เป็นอาสาสมัคร