นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สำหรับสถานีกลางบางซื่อจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 และอาจแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใช้บริการได้ หลังจากนั้นจะเน้นบริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและจุดฉีดวัคซีนต่าง ๆ รวมทั้งลดปัญหาเรื่องการจราจรด้วย