ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2021โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2021

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
*** อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท    รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน  
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/ 
*** ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608 Line : @RamaCNEC Email : [email protected]