ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 Transforming nursing education in a changing healthcare system         คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 สภาการพยาบาล ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย Transforming nursing education in a changing healthcare system : Policy recommendation ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบ Virtual Conference เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tnmc.online

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- โครงการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
กำหนดการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6