ขอเชิญรับชมนายกสภาการพยาบาลให้สัมภาษณ์รายการ “เข้มข่าวค่ำ” ประเด็นการทำงานของพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สภาการพยาบาลขอเชิญรับชมนายกสภาการพยาบาลให้สัมภาษณ์รายการ “เข้มข่าวค่ำ” ช่อง PPTVHD36 ประเด็นการทำงานของพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสิ่งที่ภาครัฐควรตระหนัก ออกอากาศในรายการ “เข้มข่าวค่ำ” วันพุธที่ 21 กรกฎาคม ทางช่อง PPTVHD36 หรือที่ลิงก์ https://youtu.be/KxDj_JCfp6c