ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021)

ในหัวข้อ (Palliative Care-My care, My Comfort : เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง)

วันที่ 13 สิงหาคม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการเเพทย์

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบโควตา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/m48AJ