ขอเชิญหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานการพยาบาล หรือผู้ที่จะดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต เข้าอบรม "พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล"ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานการพยาบาล หรือผู้ที่จะดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต เข้าอบรม "พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล" เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลและการจัดการทางคลินิก การบริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐศาสตร์ และมีภาวะผู้นำ เพื่อจัดการองค์กรพยาบาลในยุค Disruptive Technology ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. - 18 ธ.ค 64 (อบรมเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ของสัปดาห์) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ต.ค. 64 
รับจำนวน 60 คน
ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
CNEU 50 หน่วยคะแนน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล 

 

สมัครและดาวน์โหลดเอกสารเข้าเชิญอบรมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/view_detail.php?APNType=1&ConfType=1&cid=159

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Line: @RamaCNEC
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608