สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม รัชกาลที่ 9
     เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โถงหน้าห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในขณะนี้ สภาการพยาบาลจึงจัดพิธีเป็นการภายใน ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข