นายกสภาการพยาบาลร่วมการแถลงความสำเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” และรับโล่ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล และภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายกสภาการพยาบาล และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเครือข่าย 60 หน่วยงาน ร่วมรับโล่แสดงความขอบคุณในฐานะหน่วยงานพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และเพื่อให้การกระจายวัคซีนไปถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด จึงเกิดความร่วมมือโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ขึ้นระหว่าง กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย สภาการพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลและเปิดให้บริการจำนวน 25 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 15 พ.ย. 64 กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ลดความแออัดในสถานพยาบาล และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วยิ่งขึ้น

         โดยสภาการพยาบาลได้ร่วมส่งพยาบาลอาสาสมัครไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตามการร้องขอของกรุงเทพมหานครตลอดโครงการ ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และหน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการค้าไทย เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว Sky Hall ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งซึ่งโครงการดังกล่าวทั้ง 25 ศูนย์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,089,060 โดส