ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง Role of Nurse in the Next Normal eraข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (ออนไลน์) เรื่อง Role of Nurse in the Next Normal era โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และนำความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ไปใช้ในการดูแลรักษา และป้องกันโรคได้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

CNEU 30 หน่วยคะแนน

อัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRIml4Q7LzLSaefZCvSi2wLYmdAROh-P2hP_HjesKBOMZYwA/viewform?pli=1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC

Email : [email protected]