สภาการพยาบาลเข้าเยี่ยมติดตามอาการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการซึ่งประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ในนามของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าเยี่ยมติดตามอาการ พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของนางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วง บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้รับผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลแม่สอด และถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการสมองบวม ยังคงต้องได้รับการดูแลสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ