ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวานข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
     ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2565 Update Diabetes Management and Holistic Care (ฺBasic Course) 2022 ซึ่งศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช จัดร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar


    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

     -    ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รับจำนวนจำกัด)
     -    ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2565 อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

 

     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://shorturl.asia/U9CVW