ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง How to set zero pitfall of midwifery practices?   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง How to set zero pitfall of midwifery practices? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://shorturl.asia/KYUR6