ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้

 
    การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565
    การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565
    การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode III ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแหล่งประโยชน์แก่ครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)


อัตราค่าลงทะเบียน 700 บาท รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน
เปิดรับลงทะเบียนโครงการแรกตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2565
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://shorturl.asia/Bsc4k