วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ทิศทาง แนวโน้มวิจัย และนวัตกรรมทางสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19”ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

       วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ทิศทาง แนวโน้มวิจัย และนวัตกรรมทางสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19” ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.2565 เวลา 08.00–17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

          Call for paper & proceedings
          รับสมัครการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางสุขภาพทั้งแบบ Oral/ E-Poster presentation ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          อัตราค่าลงทะเบียน  
          - บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน
          - นักศึกษาปริญญาตรี 700 บาทต่อท่าน 
          บัญชีมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
          สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-533230 


          * CNEU จากสภาการพยาบาล 14 หน่วยกิต
          ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง https://forms.gle/qVF214EZRE6UMguh8
          ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…โทร 02-7639634