ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน (ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

***CNEU 29.5 หน่วยคะแนน

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่... https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

         งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

         โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

         Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

         Email : [email protected]