สภาการพยาบาลร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10           ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5 เอชดี) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565