ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง New Nurses: Challenges of New Role in New Normalข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง New Nurses: Challenges of New Role in New Normal ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 (ประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings)

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- รับจำนวนจำกัด 460 ท่าน 

- ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

 

***CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการขอพิจารณาจากสภาการพยาบาล

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.ramacnec.com/index.php

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

     โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

     Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

     Email : [email protected]