สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ “การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน” ตามโครงการวิจัย "การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิ         สื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ "การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน" จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ตามโครงการวิจัย "การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิ" ของสภาการพยาบาล โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2564

         1. การทำความสะอาดช่องปาก 

               

             https://www.youtube.com/watch?v=46BCv25W35w


         2. การดูแลทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก  

             

             https://www.youtube.com/watch?v=zh9EKUXcJMU


         3. การอาบน้ำให้ผู้ป่วยในห้องน้ำ 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=_bXE9HkHit4


         4. การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง (bed bath)

             

              https://www.youtube.com/watch?v=2r3ZgUnrtbk


         5. การสระผมผู้ป่วยบนเตียง 

               

             https://www.youtube.com/watch?v=4lP5lR8y18s


         6. การป้อนอาหารผู้ป่วย 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=wPo7umepYt0


         7. การให้ยารับประทาน 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=gJFcJpJpfbI


         8. การฉีดอินซูลิน 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=oW526PQwOXM


         9. 12 ท่าบริหารข้อและกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยบนเตียง 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=8h-ycCVREXg


       10. การจัดและเปลี่ยนท่าทางเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย 

                      

             https://www.youtube.com/watch?v=OWxI5slCB1c


       11. การดูดเสมหะ 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=y9sd9ietmJ4


       12. การเคาะปอด 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=o4SF9Ekjrow


       13. การพ่นยา 

               

             https://www.youtube.com/watch?v=Ci1Poo3QYq4


       14. การให้อาหารทางสายยาง 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=-cbubel1Ab0


       15. การดูแลการขับถ่ายของผู้ป่วยติดเตียง 

             

              https://www.youtube.com/watch?v=AuJ9TIIMl8g


       16. การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=VsWTbGO3zzQ


       17. วิธีการเช็ดตัวลดไข้ 

             

             https://www.youtube.com/watch?v=cSzJXTvDNSs