สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”    

 

         สภาการพยาบาลขอเชิญพยาบาล นิสิต/นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 ตุลาคม 2565 

 

         สามารถร่วมกิจกรรมโดยการถ่ายภาพตนเองขณะบริจาคโลหิตและถือป้ายกิจกรรมและเขียนข้อความเชิญชวนสั้น ๆ โพสต์ลง Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok พร้อมติดแฮทแท็กโครงการ 3 แฮทแท็ก คือ #Nationalnursesday #Bloodforlife #90วัน9999ยูนิต และตั้งค่าเป็นสาธารณะ