ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 เรื่อง “การศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล”         สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 เรื่อง “การศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่... https://forms.gle/s2bFW7DnottD97VRA 
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2565 
***รับจำนวนจำกัด 100 คน 

 

***ไม่มีค่าลงทะเบียน 
***CNEU 2.5 หน่วยคะแนน

 

ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมและกำหนดการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... 
โทรศัพท์ 02-596-7571 
line ID : @985rkxrj