ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2 เรื่อง "มาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้"สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2 เรื่อง "มาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้" ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom


สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่... https://forms.gle/saJvGavFAf5sobLf6
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2565
***รับจำนวนจำกัด 1,000 คน


***ไม่มีค่าลงทะเบียน
***CNEU 3.5 หน่วยคะแนน

 

ดาวน์โหลด :

   - จดหมายเชิญประชุม

   - กำหนดการประชุม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
โทร. 02-596-7571
line ID : @433apxax