สภาการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภาการพยาบาล นำโดย นางจันฑนา จินตถาวรกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นำคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งในรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ณ ปะรำพิธีจัดงานด้านหน้าอาคารเรือนเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก