ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5"สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล" ครั้งที่ 5 เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมในการตัดสินใจทางคลินิก” วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล 

 

- การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
- รับจำกัดจำนวน 1,000 คน 
- ไม่มีค่าลงทะเบียน
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน

 

***เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-13.00 น. 
ผ่านทาง link https://zoom.us/j/97870117608?pwd=em1CWmpaZHBHVUJ5TUhLN24vK1ZNdz09 
หรือ Meeting ID: 978 7011 7608   Passcode: 871083

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax