สภาการพยาบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา        สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

       เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

ขอบคุณภาพข่าวจาก มูลนิธิ พอ.สว.