สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ        สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

       เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ และพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล