ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop for Coaching Ethics" สำหรับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล         ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop for Coaching Ethics" สำหรับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ Best Practice และ Nursing Ethics Learnig Center ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสองฝั่งคลอง โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี ได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 11 หน่วยคะแนน   

 

องค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดโครงการ/เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์จริยธรรม ได้ที่...
- หนังสือเชิญและโครงการ Workshop Coaching Ethics TCNE
- ใบสมัครและเงื่อนไขการสมัคร 

 

การสมัคร : ส่งใบสมัครและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบและกลไกทางจริยธรรม มายังศูนย์จริยธรรมฯ อีเมล [email protected] 
หมดเขตวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ประกาศผลการคัดเลือก : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดลงทะเบียนต่อไป