ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในทุกสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2566      ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในทุกสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2566 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.45 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (Onsite) เท่านั้น

- ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 200 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

- โครงการประชุมวิชาการวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เขตสุขภาพที่ 1
กำหนดการประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th/landing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทรศัพท์ 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax