บอกต่อและตักเตือน !!! สมาชิกอาจเข้าข่ายกระทำความผิดทางจริยธรรม หากทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของพยาบาล.